Ледник под г. Ранрапалка. Вид со склона г. Ишинка.