Вид на Balsam Lake с подъема на перевал в плече Vestal Peak



Click on the image to see hi-res photo